04 572 33 00 Ukanc 129, 4265 Bohinjsko jezero, Slovenija

Posebna ponudba

Turistični boni

  • Turistični boni

Rezervacijo opravite kot običajno z izbiro želenih datumov bivanja v zgornjem obrazcu. V postopku rezervacije v polje Opomba vpišite, da želite unovčiti turistične bone. V tem primeru vam ne bo nič zaračunano vnaprej, celoten znesek lahko poravnate v recepciji.

Plačilo s turističnimi boni ne vpliva na izbrane pogoje rezervacije. Če izberete nizko ceno - brez možnosti vračila denarja, bo v primeru odpovedi ali neprihoda celoten znesek zaračunan na vneseno kreditno kartico, če pa izberete brezplačno odpoved, bo v primeru odpovedi v 14 dneh pred prihodom na vneseno kreditno kartico zaračunanega 50 % celotnega zneska, v primeru neprihoda pa 100 % celotnega zneska.